Přejít k obsahu


Attainment and (sub)differentiability of the infimal convolution of a function and the square of the norm

Citace:
CIBULKA, R., FABIAN, M. Attainment and (sub)differentiability of the infimal convolution of a function and the square of the norm. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2010, roč. 368, č. 1, s. 538-550. ISSN: 0022-247X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Attainment and (sub)differentiability of the infimal convolution of a function and the square of the norm
Rok vydání: 2010
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Radek Cibulka Ph.D. , Doc. RNDr. Marián Fabian DrSc.
Abstrakt CZ: Nechť X je Banachův prostor s LUR a Gateauxovsky (Fréchetovsky) hladkou normou. Za jistých předpokladů je ukázáno, že infimální konvoluce poměrně obecné funkce definované na X a kvadrátu normy se nabývá v silném smyslu na husté Gδ množině a je tudíž Gateauxovsky (Fréchetovky) diferencovatelná. Jedná se o zobecnění výsledků S. Dutty ohledně distančních funcí.
Abstrakt EN: Let X be a Banach space whose norm is simultaneously LUR and Gateaux (Fréchet) smooth. Under some assumptions, it is shown that the infimal convolution of a fairly general function on X and the square of the norm is generically strongly attained and hence is Gateaux (Fréchet) differentiable. This contains a result of S. Dutta on distance functions.
Klíčová slova

Zpět

Patička