Přejít k obsahu


NC programování jako výkonný nástroj moderní strojírenské výroby

Citace:
ČESÁNEK, J. NC programování jako výkonný nástroj moderní strojírenské výroby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007, 65 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: NC programming as an power tool of modern machine-industries
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jiří Česánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá současnými možnostmi tvorby NC programů pro NC obráběcí stroje a to jak v ISO kódu, tak v systémech dílenského programování. Na řadě příkladů jsou demonstrovány současné možnosti CNC řídících systémů jako je použití cyklů, podprogramů a parametrického programování. V další části práce jsou opět na příkladech demonstrovány současné možnosti CAM a CAD/CAM systémů při tvorbě NC programů od tvorby modelu přes tvorbu technologie až po provedení kontroly přesnosti opracování s ohledem na právě zvolenou technologii opracování.
Abstrakt EN: This work deals with contemporary possibilities of creating NC programmes for NC machine-tools in both ? ISO code and systems of workshop programming. There are many examples demonstrating contemporary possibilities of CNC control systems, such as using cycles, subroutines and parametric programming. In another part of the publication are examples demonstrating contemporary possibilities of CAM and CAD/CAM systems for generating NC programmes from creating models and technology to verification of machining precision with regards to chosen technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička