Přejít k obsahu


Pohled z druhé strany historie (pamětní vzpomínky Barbory Čížkové)

Citace:
JAKOUBEK, M. Pohled z druhé strany historie (pamětní vzpomínky Barbory Čížkové). Ostrava, 2009. ISSN:1213-8452
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From the Other Side of History (Memories of Barbora Čížková)
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať je edicí textu vojvodovské rodačky Barbory Čížkové. Autorka popisuje nejrozmanitější oblasti a polohy života vojvodovských Čechů od založení obce v roce 1900, až do období po migraci do ČSR po druhé světové válce a situaci v nové vlasti. Ačkoli text obsahuje řadu cenných informací, je v daném případě patrně ještě cennější perspektiva, z níž je text psán, tedy perspektiva samotného člena české vojvodovské komunity, člověka, který naprostou většinu popisovaných událostí a procesů sám zažil a byl jich přítomen.
Abstrakt EN: The edition presents a commented transliteration of the memoirs of Barbora Čížková, a former inhabitant of the only Czech village in Bulgaria ? Vojvodovo. The memoirs cover many aspects of the (ex)Vojvodovo villager?s life in Bulgaria as well as in South Moravia, where almost all Vojvodovan Czechs and Slovaks settled after remigration following World War II. The edition is supplemented by informative commentaries and prefaced by a short introduction explaining the background to the manuscript in the context of the history of Vojvodovo and its Czech (ex)inhabitants. A brief review of other manuscripts written by Vojvodovo (ex)villagers as well as of existing specialized literature concerning Vojvodovo is also presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička