Přejít k obsahu


Ruská slovíčka a fráze pro lenochy

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Ruská slovíčka a fráze pro lenochy. 1. vyd. Brno : Computer Press a.s., 2010, 184 s. + CD s. ISBN: 978-80-251-2572-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Russian words and phrases for lazy people
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Computer Press a.s.
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: V každé z 15 lekcí knihy nejprve najdete rozsáhlou slovní zásobu k tématu. Velkou pomůckou je přepis výslovnosti u všech slovíček a frází, který pomůže i úplnému začátečníkovi bez problémů zvládnout azbuku. V lekci také najdete základní informace o ruské gramatice podané v dostupné a přehledné formě. Pozornost je věnována zejména těm gramatickým jevům, které mohou dělat potíže českému mluvčímu. Za gramatikou následují cvičení a na závěr vás čekají zajímavá fakta a pozoruhodné reálie současného Ruska.
Abstrakt EN: In each of the first 15 lessons of the book will find an extensive vocabulary for the topic. A great tool is the pronunciation for all words and phrases that will help the complete novice to manage the Cyrillic. The lesson will also find basic information about Russian grammar, and made available in tabular form. Attention is paid to those grammatical phenomena that can make trouble Czech speaker. The following grammar exercises, and finally waiting for you interesting facts and striking realities of contemporary Russia.
Klíčová slova

Zpět

Patička