Přejít k obsahu


Thixoforming von Stahl - ein Bisher unerforschtes Verfahren mit grossem Gotenzial

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., AIŠMAN, D., HRONEK, P. Thixoforming von Stahl - ein Bisher unerforschtes Verfahren mit grossem Gotenzial. In XXIX. Verformungskundliches Kolloquium. Leoben: Lehrstuhl für Umformtechnik, Mountanuniversität Leoben, 2010. s. 13-17. ISBN: 978-3-902078-14-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Thixoforming of Steel - Unexplored Technology with Great Potential
Rok vydání: 2010
Místo konání: Leoben
Název zdroje: Lehrstuhl für Umformtechnik, Mountanuniversität Leoben
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. David Aišman , Ing. Pavel Hronek
Abstrakt CZ: Inovativní technologické postupy umožňují i při použití konvenčních materiálů dosahovat zcela nekonvenčních struktur se specifickými mechanickými vlastnostmi. Jednou z mnoha takových možností je zpracování kovových slitin v semi-solid stavu. V experimentu byla odzkoušena technologie tixoformingu, kterou byla zpracována nástrojová ocel X210Cr12 s rychlou (rapid) solidifikací tekuté fáze. Použitá ocel je v základním stavu ledeburitická a po konvenčním tepelném zpracování je zpravidla využívána ve stavu popuštěného martensitu. Při zpracování v oblasti mezi solidem a likvidem s rychlým ochlazením vzniká z původní struktury primárních a sekundárních karbidů rozložených ve feritické matrici struktura tvořená z 96% globulitickými útvary austenitu a zbytek vytváří karbidické síťoví. Cílem experimentu bylo charakterizovat vzniklou strukturu a zároveň ověřit i její stabilitu při různých podmínkách návazného tepelného zpracování, a dále i její chování při mechanickém zatížení. Struktury byly charakterizovány pomocí světelné a laserové konfokální mikroskopie. Podíly fází byly stanoveny rentgenovou difrakční fázovou analýzou. Tvrdost jednotlivých strukturních složek se pohybovala od 320 do 400 HV0,05 u austenitické složky a 550 HV0,05 u karbidického síťoví.
Abstrakt EN: Innovative technological processes can help us to obtain unconventional structures with specific mechanical properties, even from conventional materials. Forming metal alloys in the semi-solid state is one of many ways. In the experiment, tool steel X210Cr12 was used in the rapid solidification liquid phase. The ledeburitic steel in the initial state is usually used in the tempered martensite state after conventional heat treatment. The initial structure consists of the primary and secondary carbides in a ferrite matrix. The microstructure after processing in the semi-solid state is 96% globular austenite formations surrounded by a carbide mesh. The aim of the experiment was to describe the obtained microstructure and to test its stability. The stability of the microstructure was tested under various thermal constraints and mechanical loading. The structures were analyzed using light and confocal microscopy. The phase ratio was measured using X-ray phase diffraction analysis. The hardness of the austenite component was between 320 ? 400 HV 0.05; hardness of carbide mesh was 550 HV 0.05.
Klíčová slova

Zpět

Patička