Přejít k obsahu


Frictionally excited thermoelastic instability and the suppression of its exponential rise in disc brakes

Citace:
HONNER, M., ŠROUB, J., ŠVANTNER, M., VOLDŘICH, J. Frictionally excited thermoelastic instability and the suppression of its exponential rise in disc brakes. Journal of Thermal Stresses, 2010, roč. 33, č. 5, s. 427-440. ISSN: 0149-5739
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Frictionally excited thermoelastic instability and the suppression of its exponential rise in disc brakes
Rok vydání: 2010
Místo konání: Philadelphia
Název zdroje: Taylor & Francis
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Jan Šroub , Ing. Michal Švantner Ph.D. , RNDr. Josef Voldřich CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá procesy termomechanických nestabilit, které se vyskytují u brzdových systémů a projevují se ve formě nerovnoměrného rozložení teplot s hot-spoty na kontaktních plochách. Termomechanické nestability jsou provázeny exponenciálním růstem amplitudy teploty hot-spotů v průběhu jejich počáteční lineární fáze. Autoři na základě experimentálních a numerických výsledků analyzují různé mechanismy přerušení exponenciálního růstu teploty hot-spotů. Je ukázán příklad experimentálních dat pro brzdové disky.
Abstrakt EN: This paper deals with processes of thermoelastic instability occuring on brake systems that become evident as a non-uniform distribution of temperature with hot spots on contact surfaces. Thermoelastic instability is accompanied by the exponential rising of temperature amplitudes of hot spots during its initial linear phase. The authors discuss different mechanisms of interruption of the growth, based on experimental and computational results. An example of experimental data is presented for the case of a disc brake.
Klíčová slova

Zpět

Patička