Přejít k obsahu


Zkušenosti z nasazení e-kurzu na počátku vysokoškolského studia

Citace:
FILIPI, Z., VRBÍK, V. Zkušenosti z nasazení e-kurzu na počátku vysokoškolského studia. In Alternativní metody výuky 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-7435-043-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experience with the use e-course at the beginning of university studies
Rok vydání: 2010
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Prudký nárůst absolventů středních škol s maturitou přivádí na vysokou školu ke studiu i mnoho studentů, kteří by si před lety tuto cestu dalšího růstu ve vzdělávací oblasti nevybrali. V příšpěvku nabízíme především zkušenosti, které jsme v uplynulém zimním semestru získali při nasazení nově vytvořeného elektronického kurzu jako náhrady za kontaktní přednášky v prvním ročníku bakalářského studia.
Abstrakt EN: Number of graduates with school-leaving exam is rapidly increasing in the Czech Republic. Many of them eventually becoming university students. It's much more than in previous decades. In the paper we present a particular experience, which we acquired in last winter semester using the newly created e-course as a substitute for contact lectures in the first year of bachelor studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička