Přejít k obsahu


České právní dějiny

Citace:
VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V., BERÁNEK, P. České právní dějiny. 2.. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 694 s. ISBN: 978-80-7380-257-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech History of Law
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: doc. JUDr. Ladislav Vojáček CSc. , doc. JUDr. Karel Schelle CSc. , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Petr Beránek Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace představuje čtenářům národní právní dějiny v komplexním pohledu od počátků státu a práva na našem území až rozpadu Československa (1993).
Abstrakt EN: The book offers to a reader a complex perspective on the national history of law from state beginning in our territory to the dissolution of Czechoslovakia (1993).
Klíčová slova

Zpět

Patička