Přejít k obsahu


První krůčky v magnetismu

Citace:
VLACHYNSKÁ, I. První krůčky v magnetismu. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 235-239. ISBN: 978-80-7043-785-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Irena Vlachynská
Abstrakt CZ: Ve svém příspěvku jsem se pokusila naznačit možnosti zařazení experimentů z magnetismu do vyučovacích hodin fyziky, kdy si mohou žáci sami hravou formou přicházet na nové poznatky týkající se magnetů a magnetických vlastností látek. Během samostatné činnosti a práce v menších skupinkách žáci rozvíjejí řadu klíčových kompetencí. Jak ukazuje i dotazníkové šetření, žáci si znalosti osvojené vlastním experimentováním dobře pamatují.
Klíčová slova

Zpět

Patička