Přejít k obsahu


Magnetismus in Grund - und Sekundarausbildung in einigen Ländern

Citace:
VLACHYNSKÁ, I. Magnetismus in Grund - und Sekundarausbildung in einigen Ländern. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 226-234. ISBN: 978-80-7043-785-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Magnetism in basic and secondary education in chosen countries
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Irena Vlachynská
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá začleněním výuky magnetismu do základního a středního školství s ohledem na nové zákony a trendy ve vzdělávání. Ve vybraných zemích byly porovnávány především hodinové dotace a učební plány na jednotlivých úrovních vzdělávání.
Abstrakt EN: The contribution deal with integration of magnetism to basic and secondary education according to new laws and trends in education. There will be analysed especially time dotations, minimal requirements for a pupil/student and educational support in chosen countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička