Přejít k obsahu


Žáci, učitelé a algoritmy

Citace:
COUFALOVÁ, J., CHMELOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, R. Žáci, učitelé a algoritmy. In Matematika 4. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 84-87. ISBN: 978-80-244-2511-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pupils, Teachers and Algorithms
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , Mgr. Miroslava Chmelová , Mgr. Regina Hrabětová
Abstrakt CZ: Problematika chápání algoritmu učiteli počátečního vyučování, přeceňování nácviku početních algoritmů, ale i podceňování algoritmizace činností u části učitelů. Možnosti přístupu k individuálním algoritmům žáků. Historicko-kulturní aspekty algoritmů početních operací.
Abstrakt EN: Problems of primary teachers´ understanding of an algorithm, maximization of the training of numerical algorithms but also minimalization of the process of the algorithm development in a part of teachers. Possibilities of an approach to individual algorithms of pupils. Historical-cultural aspects of algorithms of numerical operations.
Klíčová slova

Zpět

Patička