Přejít k obsahu


Continual induction hardening of steel bodies

Citace:
KARBAN, P., DONÁTOVÁ, M. Continual induction hardening of steel bodies. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 8, s. 1771-1782. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Continual induction hardening of steel bodies
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Elsevier Ltd.
Autoři: Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. Martina Donátová
Abstrakt CZ: Posuvné indukční kalení je moderní technologický proces, jehož matematický model je dán dvěma obecně nelineárními parciálně diferenciálními rovnicemi (PDEs), které popisují elektromagnetické a teplotní pole s časově proměnnými okrajovými podmínkami. V článku autoři navrhují algoritmus řešení a použijí tento algoritmus pro výpočet na dvou ilustrativních příkladů.
Abstrakt EN: Continual induction hardening is a modern technological process whose mathematical model is given by two generally nonlinear partial differential equations (PDEs) describing electromagnetic and temperature fields characterized by time-variable boundary conditions. The authors propose an algorithm of its solution that is used for computation of two illustrative examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička