Přejít k obsahu


Integrodifferential approach to solution of eddy currents in linear structures with motion

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., DONÁTOVÁ, M., ŠOLÍN, P. Integrodifferential approach to solution of eddy currents in linear structures with motion. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 8, s. 1636-1646. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integrodifferential approach to solution of eddy currents in linear structures with motion
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Elsevier Ltd.
Autoři: prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. Martina Donátová , RNDr. Pavel Šolín Ph.D.
Abstrakt CZ: Je představen nestandartní integrodiferenciální přístup k výpočtu vířivých proudů v pohyblivých lineárních strukturách. Popsán je obecný 3D model problému, doplněný odpovídajícími numerickými algoritmy. Metodika je illustrována na dvou ilustrativních příkladech.
Abstrakt EN: A nonstandard integrodifferential approach to computation of eddy currents in linear structures with motion is presented. Described is a general continuous 3D model of the problem, together with the possibilities of forming corresponding numerical schemes. The methodology is illustrated by two examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička