Přejít k obsahu


Výchova ke zdraví z pohledu české kurikulární reformy

Citace:
ČÁBALOVÁ, D. Výchova ke zdraví z pohledu české kurikulární reformy. In Psychologia Cassoviensis 2008. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010. s. 189-195. ISBN: 978-80-7097-793-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Health Education of the Czech perspective on educational reform
Rok vydání: 2010
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek analyzuje možnosti realizace výchovy ke zdraví na základní škole z pohledu současné kurikurální reformy. Na základě výsledků kvalitativního výzkumu uvádí dílčí závěry zkoumání možností výuky výchovy ke zdraví na 1. stupni ZŠ. V závěru jsou diskutovány návrhy na změny v realizaci výchovy ke zdraví, zejména v oblasti obsahu, výchovně vzdělávacích strategií a kvalit učitele.
Abstrakt EN: The paper presents the possibility of implementing health education in primary school from the perspective of the current on educational reform. Based on the results of qualitative research provides partial findings exploring the possibilities of teaching health education curriculum for primary school. In conclusion, we discuss proposals for changes in the implementation of health education, especially in the areas of content, educational strategies and teacher qualities.
Klíčová slova

Zpět

Patička