Přejít k obsahu


Legal personality of natural persons in the Czech medieval private law. Brief Summary

Citace: [] KNOLL, V. Legal personality of natural persons in the Czech medieval private law. Brief Summary. Journal on European History of Law, 2010, roč. 1, č. 1, s. 59-61. ISSN: 2042-6402
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Legal personality of natural persons in the Czech medieval private law. Brief Summary
Rok vydání: 2010
Místo konání: London
Název zdroje: STS Science Centre Ltd.
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek stručně pojednává o jednotlivých podstatných znacích právní subjektivity fyzických osob v českém středověku, jako bylo zejména společenské postavení, věk, čest a pohlaví.
Abstrakt EN: The topic of the article is to deal briefly with particular essential aspects of legal personality of natural persons in Czech Middle Ages, like social status, age, honour and sex.
Klíčová slova

Zpět

Patička