Přejít k obsahu


Vývoj kanonické legislativy v uplynulém desetiletí

Citace:
HRDINA, A. Vývoj kanonické legislativy v uplynulém desetiletí. Revue církevního práva, 2010, roč. 16, č. 1, s. 53-63. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Evolution of Canon Legislation in the Past Decade
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Společnost pro církevní právo
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na kanonickou legislativu posledních deseti let. Podle jednoltivých právních odvětví seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími papežskými zákony (ve formě motu proprio), jakož i s dalšími právními předpisy římských dikasterií, jejichž obsah je významný pro celou kanonickou církev.
Abstrakt EN: The article focuses on canon legislation of the past decade. It familiarizes the readers with the most important Papal laws issued in the form of motu proprio in individual areas of law and with other regulations of Roman dicasteries; the content of the regulations is important for the entire Catholic Church.
Klíčová slova

Zpět

Patička