Přejít k obsahu


Enhancing the Efficiency of Recycling White Bronze Chips

Citace:
JENÍČEK, Š., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B., AIŠMAN, D. Enhancing the Efficiency of Recycling White Bronze Chips. In METAL 2010. Ostrava: TANGER, 2010. s. 730-735. ISBN: 978-80-87294-17-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enhancing the Efficiency of Recycling White Bronze Chips
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. David Aišman
Abstrakt CZ: Tato práce byla zaměřena na nalezení technicky nenáročného, efektivního procesu recyklace třísek z bílého bronzu, které vznikají při třískovém obrábění odlitků. Další požadavky na vyvíjený proces byly dány tím, že recyklace musela být navržena bez investičních nároků a musela vyhovovat celkově malému množství zpracovávaného materiálu. Malý objem třísky při velkém povrchu způsobuje při přetavení značnou oxidaci vsázky a místo k jejímu roztavení dochází ke spálení kovu. Přítomnost zbytků řezné kapaliny v třískách negativně ovlivňuje celý proces recyklace a to jak proces briketování, tak i proces vlastního přetavení. Stávající recyklační technologie přímého přetavení přinášela neuspokojivé výsledky a proto byla hlavním cílem výzkumu modifikace recyklačního procesu, za účelem zvýšení jeho efektivity a dosažení maximální ziskovosti recyklovaného kovu. Výzkum byl rozdělen do dvou etap. První etapa byla zaměřena na zvýšení efektivity procesu recyklace s použitím antioxidačních přísad a lisování třísek do briket s jejich následným přetavením. V této etapě bylo analyzováno šest různých variant recyklace. Přes částečné potlačení oxidace ve vnitřní části brikety nebyly výsledky uspokojivé a nárůst efektivity dosáhl max 41%. Součástí experimentu byla i metalografická analýza a ověření chemického složení recyklované slitiny metodou GDOES. Druhá etapa vycházela z výsledků první etapy, přičemž další postup byl zaměřen pouze na zpracování přísad a na vliv odstraňování nečistot různými postupy. Přitom byl variován vedle podmínek přetavení i lisovací tlak při briketování. Nejlepší varianta recyklace, využívající jednoduchý postup čištění povrchu třísek od obráběcí kapaliny a od nečistot spojená s následným lisování do briket dosáhla při jejich přetavení výtěžnosti 74%.
Abstrakt EN: The aim of this work was to find a technically undemanding and efficient process of recycling of white bronze chips, which are cut away when manufacturing castings. Further requirements on the process were that the recycling had to be carried out without large investment and had to be suitable for a small amount of material. The small volume and large surface area of the chips causes intensive oxidation of the charge during remelting and therefore the metal burns out instead of being melted. Cutting liquid remnants also have a negative effect on the recycling process. Existing remelting technology did not provide satisfactory results and it was therefore modified to increase its efficiency and the amount of recycled metal. Six different recycling variants were tested in the first step. The chips were compacted with or without addition of antioxidant and then remelted to investigate the influence of compacting on the efficiency of the process. Even though the oxidation of the chips was partially suppressed, the results were not satisfactory and a maximum efficiency of only 41% was reached. Part of the experimental program was also metallographical analysis and chemical analysis of the recycled metal by GDOES. The main aim of the second set of experiments was to process pure chips without any additions and to establish the influence of the chips surface state and cleanliness on recycling efficiency. Different compacting pressures during compacting and different conditions of remelting were therefore applied. The efficiency of the most convenient method was 74%.
Klíčová slova

Zpět

Patička