Přejít k obsahu


Magnetische Eigenschaften des Stoffes in der Schulphysik in Tschechien und Deutschland

Citace:
VLACHYNSKÁ, I. Magnetische Eigenschaften des Stoffes in der Schulphysik in Tschechien und Deutschland. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3, Rámcové vzdělávací programy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 234-237. ISBN: 978-80-7043-603-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Irena Vlachynská
Klíčová slova

Zpět

Patička