Přejít k obsahu


VLIV ÚHLU ČELA NA TRVANLIVOST PŘI TVRDÉM FRÉZOVÁNÍ CERMETEM

Citace:
STRNAD, T., ŘEHOŘ, J. VLIV ÚHLU ČELA NA TRVANLIVOST PŘI TVRDÉM FRÉZOVÁNÍ CERMETEM. Plzeň, 2010., ISBN: 978-80-7043-866-4,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE RAKE ANGLE INPACT ON THE CERMET TOOL LIFE DURING HARD MILLING
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Strnad , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá trvanlivostí frézovacích cermetových VBD. Jako obrobek byla použita nástrojová ocel AISI H13 zušlechtěná na 52 HRC. Opotřebení byla měřeno při změně úhlu čela. Trvanlivost nástroje byla následně vypočítána. Pro dvoje řezné a záběrové podmínky předdokončování a dokončování tak byla získána závislost trvanlivosti na úhlu čela.
Abstrakt EN: The artical deals with tool life of the the cermet milling insert. The workpiece was AISI H13 and its hardness was 52 HRC. The rake angle of the cermet insert was independent variable. The flank wear was measured and the tool life was calculated. The dependece of the tool life on the rake angle was obtained for two different cutting conditions. The goal of this paper is to show relationship of rake angel and tool life for two different cutting conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička