Přejít k obsahu


Metternichové a západní Čechy

Citace:
KUMPERA, J. Metternichové a západní Čechy. In Metternich & jeho doba. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 79-83. ISBN: 978-80-7043-860-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Metternichs and West Bohemia
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. PhDr. Jan Kumpera CSc.
Abstrakt CZ: Metternichové patřili k nejvýznamnějším šlechtickým rodům bývalé rakouské monarchie a Svaté říše římské. Kromě tradičních panství v Porýní se stala jejich majetkovou základnou dvě panství v západních Čechách. Již od roku 1623 to bylo panství Kynžvart (u dnešních Mariánských Lázní) v bývalém Loketském kraji. Zde také vybudovali letní rezidenci (v zimě majitelé panství pobývali většinou ve Vídni): tento původní barokní zámek byl zásadně přestaven v empírovém slohu v první polovině 19. století. V této době získali Metternichové další a ještě větší západočeské panství, nedávno zrušený klášterní velkostatek Plasy, severně od Plzně. Toto jejich panství využili Metternichové pro své raně průmyslové aktivity a podnikání (železárny v Plasích a těžba železné rudy). Také zde vybudovali rodinnou hrobku (v přestavěném farním kostele). Obě panství byla v držení Metternichů až do roku 1945.
Abstrakt EN: he Metternichs used to belong to the most important noble families of the former Austrian monarchy and Holy Roman empire as well. Besides their tradional dominions in Rhineland, they gained two great mansions in West Bohemia. Already from the year 1623 they became owners of a dominion in Kynžvart (near of today's Mariánské Lázně) in former Loket region. In Kynžvart the Metternichs also built their family summer residence. This originally baroque chateau was fundamentally rebuilt in the neoclassical style in the first half of the 19th century. At that time the Metternichs succeeded in getting a further large West Bohemian dominion, a recently abolished monastery north of Plzeň. This huge mansion was used by the Metternichs in their early industrial and businnes activities (iron ore and iron works). They built here at the same time a splendid family tomb in a local parish church. Both dominions were in the ownership of the Metternichs until they year 1945.
Klíčová slova

Zpět

Patička