Přejít k obsahu


Advanced Material-Technological Modeling of Complex Dynamic Thermomechanical Processes

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., MALINA, J., JENÍČEK, Š. Advanced Material-Technological Modeling of Complex Dynamic Thermomechanical Processes. Materials Science Forum, 2010, č. 2, s. 1594-1597. ISSN: 0255-5476
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Advanced Material-Technological Modeling of Complex Dynamic Thermomechanical Processes
Rok vydání: 2010
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Jiří Malina , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Materiálově-technologické modelování zaznamenalo v posledních letech značný pokrok, a to zejména díky tomu, že byly využity nové možnosti dané vývojem elektroniky a nových postupů řízení. Jedno z takových zařízení představuje termomechanický simulátor, který byl postaven v laboratořích Výzkumného centra tvářecích technologií FORTECH v Plzni, Česká republika. Díky novým poznatkům a technickému vybavení lze v současnosti modelovat větší rozsahy technologických procesů nebo dokonce celých komplikovaných technologických řetězců. Nejzávažnější a nejdůležitější inovací v postupech materiálově-technologického modelování bylo i značné zrychlení a zpřesnění modelovacích procesů. Současná technika umožňuje modelovat i velmi dynamické tvářecí procesy, například i válcování drátu a to včetně termodynamických jevů. Článek představuje široké možnosti moderního materiálově-technologického modelování. Na praktickém příkladu je představen postup odhalování příčin technických a výrobních problémů při válcování a možnosti jejich odstraňování.
Abstrakt EN: Material-technological modelling has made great progress over the last years thanks to the new possibilities opened up by developments in sensor technology, and especially in new methods of control supported by innovative electronic elements and electronic circuits. One such device is the thermomechanical simulator which was built in the laboratories of the Research Centre of Forming Technologies (FORTECH), in Pilsen, in the Czech Republic. Thanks to new knowledge and technical equipment the majority of technological processes or even technological chains can be modelled. The most considerable and most important innovation in the material-technological modelling process is the marked acceleration and increased precision of the modelling process. The present options even allow modelling of highly dynamic processes, such as rolling wire. This paper presents the broad possibilities of modern material-technological modelling. The detection process of technical and manufacturing problems by rolling and the possibilities of failure elimination are introduced on the practical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička