Přejít k obsahu


On the Objectivity of Prosodic Phrases

Citace:
ROMPORTL, J. On the Objectivity of Prosodic Phrases. The Phonetician, 2010, č. 96, s. 7-19. ISSN: 0741-6164
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Objectivity of Prosodic Phrases
Rok vydání: 2010
Místo konání: Florida
Název zdroje: The International Society of Phonetic Sciences
Autoři: Ing. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Objektivní anotace prozodických frází v korpusu pro systém převodu textu na řeč je velice důležitá kvůli svému vlivu na přirozenost syntetizované řeči. Tento článek diskutuje nedostatky běžných způsobů anotace prozodických frází a navrhuje koncept prozodických frází definovaných maximálně věrohodným odhadem nad výsledky mnoha paralelních subjektivních anotací.
Abstrakt EN: Objective annotation of prosodic phrases in a corpus for a text-to-speech system is an important issue due to its influence on the naturalness of synthesised speech. The paper discusses drawbacks of common ways of prosodic phrase annotation and proposes a concept of prosodic phrases defined by a maximum likelihood estimation over results of many parallel subjective annotations. Validity of this method is analysed in terms of agreement among the subjects using Cohen?s and Fleiss? kappa measures and heuristically modified relative agreement.
Klíčová slova

Zpět

Patička