Přejít k obsahu


Automatic Prosodic Phrase Annotation in a Corpus for Speech Synthesis

Citace:
ROMPORTL, J. Automatic Prosodic Phrase Annotation in a Corpus for Speech Synthesis. In Proceedings of Speech Prosody 2010. Chicago, IL: University of Illinois, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-0-557-51931-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Prosodic Phrase Annotation in a Corpus for Speech Synthesis
Rok vydání: 2010
Místo konání: Chicago, IL
Název zdroje: University of Illinois
Autoři: Ing. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Za účelem zvýšení přirozenosti řeči syntetizované systémem TTS s výběrem jednotek je nutné anotovat hranice prozodických frází v celém zdrojovém řečovém korpusu, což je při manuální anotaci extrémně obtížné. Proto je užitečné v této úloze využít strojový klasifikátor. Tento článek řeší výběr vhodných klasifikačních příznaků na příkladu českého korpusu pro systém TTS, dále uvádí výsledky experimentů s lineárním a kvadratickým klasifikátorem a neuronovými sítěmi, a na závěr porovnává výsledky strojové anotace s lidskými anotátory.
Abstrakt EN: In order to improve speech naturalness of a unit selection TTS system it is necessary to annotate prosodic phrase boundaries in the whole source corpus, which is extremely difficult to achieve manually. It is thus usefull to employ a machine classifier. This paper discusses suitable feature selection for such classification of a Czech TTS corpus, presents results of experiments with linear and quadratic classifiers and artificial neural networks, and compares them with human annotators.
Klíčová slova

Zpět

Patička