Přejít k obsahu


Rizika spojená s podáváním projektů financovaných z ESF v prostředí vysokých škol

Citace:
ŠÍP, J., HOREJC, J. Rizika spojená s podáváním projektů financovaných z ESF v prostředí vysokých škol. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 31-35. ISBN: 978-80-7043-613-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Risks connected to submitting projects financed from ESF in the university environment
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Jaroslav Šíp , Doc. Ing. Jan Horejc Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedním z nástrojů, kterým by měl pomoci nastavit prostředí vysokých škol v souladu s aktuálními požadavky jejich okolí, jsou bezesporu Strukturální fondy Evropské unie. Srovnáme-li objem prostředků, které byly přístupné k čerpání ze strany vysokých škol v programovacím období 2004-6 a objem, který je určen pro období 2007-13, můžeme roky 2004-6 chápat jako příležitost pro ověření, jak jsou schopny vysoké školy čerpat alokované prostředky v nastávajícím období. Rizika či charakteristiky vysokoškolského prostředí, které zde uvádíme, vzešla z našich zkušeností v průběhu příprav projektů do Strukturálních fondů a jejich popis by měl napomoci jak administrátorům projektů, kteří nemají zkušenosti s fungováním vysokých škol a jejich administrativy, tak projektovým manažerům z akademických řad, kteří se dosud nesetkali s nároky, které jsou kladeny na řízení a vykazování projektů Strukturálních fondů.
Abstrakt EN: One of the tools, which offers itself to be helpful in setting up the university environment in compliance with actual tasks given by its surroundings, are without discussion European Structural Funds. Comparing the volume of resources allocated for programming term 2004-6 and resources set for the years 2007-13, we can understand the passing term as an opportunity to test how the universities are fit for effective usage of resources allocated for coming term. Risks or characteristics of university environment listed below came out of our experience during the preparation of the projects supported by Structural funds and their description is meant to help both the administrative, who have scarce knowledge of university environment, and the project managers who came out of the academics ground and haven?t met with the demands which are required during managing and reporting projects financed through European Structural Funds.
Klíčová slova

Zpět

Patička