Přejít k obsahu


Idea dobré a spravedlivé vlády ve freskové výzdobě radnice v italské Sieně

Citace:
ADAMOVÁ, K. Idea dobré a spravedlivé vlády ve freskové výzdobě radnice v italské Sieně. Revue církevního práva, 2010, roč. 16, č. 1, s. 65-71. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Depiction of Good and Just Goverment in the Frescoes of the City Hall in Siena, Italy
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Společnost pro církevní právo
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Autorka se ve své stati zabývá reflexí idejí dobré vlády a spravedlnosti jako jejího pilíře ve výtvarném umění. Svou pozornost upírá zejména na freskovou výzdobu sienské radnice.
Abstrakt EN: The autor discusses artistic depiction of ideas of good goverment and the role of Justice as a foundation of good government; she focuses on the frescoes in the City Hall of Siena.
Klíčová slova

Zpět

Patička