Přejít k obsahu


Micro- / Nano- structuralized interfaces of conductive and transparent thin-film microelectrodes for biomedical application

Citace:
VAVRINSKÝ, E., FLICKYNGEROVÁ, S., GAŠPIERIK, P., ŠKRINIAROVÁ, J., NOVOTNÝ, I., STOPJAKOVÁ, V., VIGLASKÝ, R., TVAROŽEK, V., ŠUTTA, P. Micro- / Nano- structuralized interfaces of conductive and transparent thin-film microelectrodes for biomedical application. In ISABEL 2009. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. s. 175-180. ISBN: 978-80-227-3216-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Micro- / Nano- structuralized interfaces of conductive and transparent thin-film microelectrodes for biomedical application
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Erik Vavrinský , Soňa Flickyngerová , Pavol Gašpierik , Jaroslava Škriniarová , Ivan Novotný , Viera Stopjaková , Radovan Viglaský , Vladimír Tvarožek , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Abstrakt CZ: Planární teknovrstvé mikroelektrody byli navržené z vodivých a transparentních tenkých vrstev ZnO:Al, které jsou aplikovatelné nejen v biomedicíne ale i v tenkovrstvých solárních článcích. Nano-strukturalizace jejich rozhraní (povrchů) byla dělaná pomocí ionového naprašování a fotochemického leptání. Interdigitální pole mikroelektrod bylo ověřené jako velmi vhodný nástroj pre různé biomedicínské aplikace: monitoring stavu lidské krve a psychogalvanický reflex.
Abstrakt EN: Planar thin-film microelectrodes have been developed based on conductive and transparent thin films of ZnO:Al which are applicable in biomedicine as well as in the thin film solar cells. Nano-structuralization of their interfaces (surfaces) was carried out by the ion-sputter etching and by the photo-assisted electrodeless chemical etching. Interdigital array of microelectrodes was verified as a very useful tool for biomedical application: the monitoring of blood state or psychogalvanic reflex.
Klíčová slova

Zpět

Patička