Přejít k obsahu


Comparison between mechanical properties of fresh and frozen specimens of corio-epidermal junction of equine hoof

Citace:
KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., TONAR, Z., MEZEROVÁ, J. Comparison between mechanical properties of fresh and frozen specimens of corio-epidermal junction of equine hoof. In Proceedings : 48th international scientific conference : Experimental stress analysis 2010. Olomouc: Palacky University, 2010. s. 155-160. ISBN: 978-80-244-2533-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison between mechanical properties of fresh and frozen specimens of corio-epidermal junction of equine hoof
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Palacky University
Autoři: Ing. Petra Kochová Ph.D. , Ing. Robert Cimrman Ph.D. , MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D. , Doc. Jana Mezerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje aplikaci programu vytvořeného pro vyhodnocování mechanických měření, především modulů ellasticity pro malé a velké deformace, předtrénování tkáně, apod. Tento program elfpy, napsáný v programovacím prostředí jazyka Python, byl použit na vyhodnocení mechanických měření čerstvých a mražených vzorků korio-epidermálního spoje koňského kopyta. Nebyly nalezeny žádné rozdíly v mechanických vlastnostech mezi čerstvými a mraženými vzorky.
Abstrakt EN: The contribution describes an application of a custom software for automatic evaluation of mechanical measurements, namely modulus of elasticity for small as well as large deformations, tissue preconditioning, etc. This software, written in the Python programming language, is applied to mechanical measurements of fresh and frozen samples of corio-epidermal junctions of equine hoof. There were found no significant differences between mechanical properties of frozen and fresh of corio-epidermal junctions.
Klíčová slova

Zpět

Patička