Přejít k obsahu


Characterization of yttria-doped ceria prepared by directional crystallization

Citace:
HARMANOVÁ, M., LOMONOVA, E., NAVRÁTIL, V., ŠUTTA, P., KUNDRACIK, F. Characterization of yttria-doped ceria prepared by directional crystallization. Journal of Materials Science, 2005, roč. 40, č. 21, s. 5679-5683. ISSN: 0022-2461
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterization of yttria-doped ceria prepared by directional crystallization
Rok vydání: 2005
Místo konání: Dordrecht
Název zdroje: Springer
Autoři: M Harmanová , E. E. Lomonova , V. Navrátil , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , F. Kundracik
Abstrakt CZ: Byla vyšetřována kyslíková nestechiometrie a relativní mřížkové defekty v krystalech ceru dopovaném vysoko koncentrovaným (13-26 mol%) ytriem a růst přímou krystalizací. Výsledky získané užitím termoanalýzy, elektrické vodivosti a mikrotvrdosti jsou zde popsány a diskutovány.
Abstrakt EN: The oxygen nonstoichiometry and the related lattice defects in ceria crystals doped with the high concentration (13-26 mol%) of yttria and grown by the directional crystallization (skull technique) have been investigated. The results obtained using thermoanalysis, electrical conductivity and microhardness are described and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička