Přejít k obsahu


Modelling of the Turbine generators

Citace:
DUPAL, J., KURUC, T. Modelling of the Turbine generators. Prague, 2010., ISBN: 978-80-87012-26-0,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of the Turbine generators
Rok vydání: 2010
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Tomáš Kuruc
Abstrakt CZ: Článek uvádí způsob modelování a optimalizace turbinových generátorů jejichž korpusy mají před úpravou nesymetrickou geometrii a tuhost ve dvou na sebe kolmých rovinách. Pro vyrovnání tuhostí je nutné provést tzv. Lafoonovy zářezy do těla generátoru. Využití poznatků z lomové mechaniky nám umožňuje simulovat chování rotoru s respektováním zářezů a určit jejich optimální hloubku.
Abstrakt EN: The paper deals with the approach to modelling and optimization of turbine generators whose bodies have primarily non-symetrical geometry and stiffnesses in two perpendicular planes. To equalize these stiffnesses it is necessary to perform so called Lafoon?s slits to the generator body. Using conclusions from fracture mechanics we can simulate rotor behaviour respecting slits and determine their optimal depth.
Klíčová slova

Zpět

Patička