Přejít k obsahu


Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy

Citace:
ŠEJVL, M., DOLEŽAL, T., HAMERNÍK, P., HAVEL, B., HULMÁK, M., JANÁK, M., MALÍŘ, J., MATEJKA, J., TOMAŠUKOVÁ, G. Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2009, 245 s. ISBN: 978-80-904024-3-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Application of EU Law in Czech Republic. Selected problems
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: JUDr. Michal Šejvl , JUDr. Tomáš Doležal Ph.D. , JUDr. Pavel Hamerník Ph.D. , JUDr. Bohumil Havel Ph.D. , JUDr. Milan Hulmák Ph.D. , JUDr. Martin Janák , JUDr. Jan Malíř Ph.D. , JUDr. Ján Matejka Ph.D. , JUDr. Gabriela Tomašuková
Abstrakt CZ: Monografie se zabývá aktuálními problémy aplikace práva EU v ČR a to jak problémy obecnými (jak chápat aplikace práva jako praxi, institucionální otázky včetně mechanismu, pomocí něhož se ČR podílí na rozhodovacích procesech EU, problémy legitimity), tak v jednotlivých právních odvětvích (ochrana spotřebitele, právo korporací, společná zemědělská politika, náhrada škody na zdraví, autorské právo) kde se kromě otázek legislativy věnují zejména praxi soudů a úřadů při aplikaci práva EU, a to včetně jedné případové studie.
Abstrakt EN: The monograph focuses on the actual problems of EU law application in Czech Republic, including general problems (how to understand application of law as a practice, institutional problems including mechanism of Republic?s participation on Union decision making, problems of legitimacy) and problems of specific legal areas (consumer protection, corporate law, common agriculture policy, health injury compensation, copyright law). It deals not only with the problems of transposition of EU legislation, but also with problems of application of EU law by judges and public authorities (one case study is included).
Klíčová slova

Zpět

Patička