Přejít k obsahu


Modelling of hemodynamics in 3D bypass models

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Modelling of hemodynamics in 3D bypass models. Gliwice, 2010., ISBN: 978-83-60102-56-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of hemodynamics in 3D bypass models
Rok vydání: 2010
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Tato studie je rozdělena na dvě části. První se zabývá modelováním nenewtonských efektů ve femorálním bypassu při uvažování ustáleného proudění krve. Druhá část je věnována analýze pulzujícího proudění krve jakožto newtonské kapaliny v koronárním bypassu. Matematický model je řešen pomocí explicitních a implicitních schémat formulovaných ve smyslu metody konečných objemů a za použití vlastního vyvinutého softwaru.
Abstrakt EN: The study is divided into two parts. The first one deals with the modelling of non-Newtonian effects in occluded femoral bypass considering steady blood flow. The second part is devoted to the analysis of pulsatile Newtonian blood flow in stenosed coronary bypass applying realistic inlet flow rates. The bypass models are assumed to be idealized and complete, i.e. the native artery and the bypass graft are modelled as tubes with both proximal and distal parts. The governing equations are solved numerically with explicit and implicit schemes formulated in the sense of the finite volume method using developed in-house software.
Klíčová slova

Zpět

Patička