Přejít k obsahu


Modelling of the four-axle locomotive vibration

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modelling of the four-axle locomotive vibration. Gliwice, 2010., ISBN: 978-83-60102-56-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of the four-axle locomotive vibration
Rok vydání: 2010
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Článek uvádí metodu matematického modelování kmitání čtyřnápravové lokomotivy vybuzeného vertikální nerovností tratě. Metoda je založena na stochastickém přístupu. Linearizovaný matematický model lokomotivy je transformován do frekvenční oblasti. Dynamická odezva je vyjádřena horními odhady výchylek, deformací a sil přenášených vazbami vypočítanými na základě prostorových výkonových spektrálních hustot nerovností tratě.
Abstrakt EN: The paper deals with mathematical modelling of a four-axle locomotive vibration excited by vertical track irregularities. The vibration analysis method is based on the stochastical approach. Using the linearized model of adhesion characteristics between wheels and rails and torque characteristics of engine, the complete mathematical model of locomotive is transformed into the frequency domain. The dynamic response is expressed by upper limits of displacements, deformations and forces transmitted by couplings calculated using spatial power spectral densities of the track irregularities.
Klíčová slova

Zpět

Patička