Přejít k obsahu


Interaction of thin walled structures with piezoelectric patches

Citace:
DUPAL, J. Interaction of thin walled structures with piezoelectric patches. Gliwice, 2010., ISBN: 978-83-60102-56-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interaction of thin walled structures with piezoelectric patches
Rok vydání: 2010
Místo konání: Gliwice
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek uvádí analytické modelování deskových konstrukcí buzených piezoelektrickými záplatami pro srovnání s odpovídajícím řešením pomocí MKP. Byla odvozena kompletní pohybová rovnice s piezo-záplatou, jejíž řešení nerespektuje tuhost záplat. MKP řešení respektující elastické a setrvačné vlastnosti záplat přesahuje rámec tohoto článku.
Abstrakt EN: The paper deals with analytical modelling of plate structures excited by piezoelectric (PE) patches for comparison with corresponding FE solution. The complete equation of motion of the plate with PE was developed and the solution das not take into account stiffness of the patches. The finite element solution which takes into account the elastic and inertial properties of patches extends scope of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička