Přejít k obsahu


Working with word problems

Citace:
DUŠKOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Working with word problems. In Mathematical Eduaction in a Context of Changes in Primary School. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 22. ISBN: 978-80-244-2512-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Working with word problems
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Jana Dušková , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem činností se slovními úlohami, které byly zadány žákům pátého ročníku, bylo učit děti pracovat s textem, vyhledávat potřebné a nadbytečné údaje, tvořit zápis slovní úlohy a zejména učit se vhledu do problému popisovaného danou slovní úlohou. Ukázalo se, že ne všichni žáci jsou schopni identifikovat v textu nabytečné údaje a vyřadit je ze zápisu. To mělo negativní dopad na následnou tvorbu nové slovní úlohy.
Abstrakt EN: The goal of activities with word problems presented to primary students was to teach the children to work with text, search for necessary and unnecessary data, make notes and particulary learn an insight into the problem described in the word problem. It turned out that not all students are able to identify redundant information in the text and exclude them from registration. This had a negative impact on the subsequent creation of a new problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička