Přejít k obsahu


Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management

Citace:
EDER, W..., HOSNEDL, S. Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management. 1. vyd. Boca Raton : CRC Press, 2010, 432 s. ISBN: 978-0-415-55557-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management
Rok vydání: 2010
Místo konání: Boca Raton
Název zdroje: CRC Press
Autoři: Prof. Ernst Eder , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: V knize jsou prezentovány metody pro systematické a metodické koncipování inženýrských systémů při vývoji možných řešení. Doporučený proces konstruování umožňuje na základě poznatků Engineering Design Science podpořit všechny úrovně konstruování, což zároveň napomáhá k vysvětlení role inženýrství ve společnosti. Zahrnutím řady nových pohledů, které vycházejí z nejposlednějších výzkumů, podávají autoři přehled informací o systematickém, metodickém a intuitivním konstruování, vymýšlení a zdůvodňování progresivního vývoje produktů. Obecný proces by měl zaujmout i top manažery a vedoucí konstruktéry.
Abstrakt EN: The book presents methods for systematic and methodical conceptualizing with abstract models of engineering systems, to use when needed in developing candidate solutions. The recommended engineering design process is able to support all levels of creative design engineering based on Engineering Design Science, which also helps to explain the role of engineering in society. Incorporating several new insights drawn from latest research, the authors survey information about systematic, methodical and intuitive design engineering, thinking and reasoning, and progressive development of products. The general process should be also attractive to top-level managers and chief engineering designers.
Klíčová slova

Zpět

Patička