Přejít k obsahu


Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách

Citace:
JOHN, J., ŠMEJDA, L., ECKHARDT, K. Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách. 2010.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Middle eneolithic hill-top sites in western Bohemia
Rok vydání: 2010
Název zdroje: MŠMT
Autoři: Mgr. Jan John Ph.D. , PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D. , Ing. Kamil Eckhardt
Abstrakt CZ: Mapová aplikace zprostředkovává prostřednictvím ArcGis serveru základní prostorové a formální informace o pravěkých výšinných lokalitách v prostoru západních Čech, které je možno datovat do období středního eneolitu (chamské kultury).
Abstrakt EN: This ArcGIS Server map application provides basic spatial and formal information about prehistoric hill-top sites in the area of western Bohemia, which can be dated to the Middle Eneolithic (Cham culture).
Klíčová slova

Zpět

Patička