Přejít k obsahu


Mapa zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku

Citace:
VAŘEKA, P., VESELÁ, R., ŠMEJDA, L., ECKHARDT, K. Mapa zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. 2010.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The map of deserted medieval villages in the Rokycany disctrict, Czech Republic
Rok vydání: 2010
Název zdroje: MŠMT
Autoři: Doc. PhDr. Pavel Vařeka Ph.D. , Mgr. Renata Veselá , PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D. , Ing. Kamil Eckhardt
Abstrakt CZ: Digitální mapa obsahuje lokalizaci zaniklých středověkých vsí na okr. Rokycany. U některých lokalit je k dispozici rovněž podrobný plán velkého měřítka. Poskytovaná data jsou výsledkem literárních rešerší a terénních průzkumů pracovníků a studentů Katedry archeologie FF ZČU v Plzni.
Abstrakt EN: Results of the research based on written sources and surface surveys are presented in a digital map.
Klíčová slova

Zpět

Patička