Přejít k obsahu


Mapa mohylových pohřebišť na okrese Písek

Citace:
KRIŠTUF, P., ECKHARDT, K., ŠMEJDA, L. Mapa mohylových pohřebišť na okrese Písek. 2010.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Map of barrow cemeteries at the Písek District
Rok vydání: 2010
Název zdroje: MŠMT
Autoři: Mgr. Petr Krištuf Ph.D. , Ing. Kamil Eckhardt , PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D.
Abstrakt CZ: Mapová aplikace prezentuje prostorové rozložení mohylových pohřebišť na okrese Písek. Součástí aplikace v prostředí ArcGIS serveru jsou též plány jednotlivých pohřebišť s informacemi o stavu a vlastnostech jednotlivých mohyl.
Abstrakt EN: The map application presents spatial distribution of barrow cemeteries at the Písek District. Plans of these cemeteries are patr of the application, which is based on ArcGis server. These plans include information on characteristic of each barrow.
Klíčová slova

Zpět

Patička