Přejít k obsahu


Zázemí kladrubského kláštera

Citace:
NOVÁČEK, K., MILT, J., ŠMEJDA, L., ECKHARDT, K. Zázemí kladrubského kláštera. 2010.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The hinterland of the Kladruby Abbey
Rok vydání: 2010
Název zdroje: MŠMT
Autoři: Mgr. Karel Nováček Ph.D. , Mgr. Josef Milt , PhDr. Ladislav Šmejda Ph.D. , Ing. Kamil Eckhardt
Abstrakt CZ: Mapa podává výsledky terénního archeologického průzkumu bezprostředního okolí kláštera v Kladrubech, uskutečněného v letech 1999 - 2006, na úrovni částečně a úplně interpretovaných dat. Data pocházejí zejména z analytických povrchových sběrů a z vizuálního průzkumu antropogenního georeliéfu. Mapa poskytuje přehled minulých sídelních a výrobních aktivit v zázemí kláštera a současně umožňuje s výsledky kriticky pracovat a navázat na ně další etapou průzkumu.
Abstrakt EN: The map makes available the parly processed and intepreted data from archaeological surveys carried out in 1999 - 2006 in the close surrounding of the Kladruby Abbey in West Bohemia. The data was obtained mainly by the analytical surface collection as well as by the visual survey. The map provides the outline of the past settlement and production activities linked with the important monastic institution and enables to use the data for the continuation of the survey in the future.
Klíčová slova

Zpět

Patička