Přejít k obsahu


Convergence of variational eigenvalues and eigenfunctions to the Dirichlet problem for the p-Laplacian in domains with fine-grained boundary

Citace:
DRÁBEK, P., NAMLYEYEVA, Y., NEČASOVÁ, Š. Convergence of variational eigenvalues and eigenfunctions to the Dirichlet problem for the p-Laplacian in domains with fine-grained boundary. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A, 2010, roč. 140, č. 3, s. 573-596. ISSN: 0308-2105
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Convergence of variational eigenvalues and eigenfunctions to the Dirichlet problem for the p-Laplacian in domains with fine-grained boundary
Rok vydání: 2010
Místo konání: Edinburgh
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Dr. Yuliya Namlyeyeva PhD , RNDr. Šárka Nečasová CSc.
Abstrakt CZ: V článku se studuje homogenizace Dirichletovy úlohy pro p-laplacián v oblastech s jemně perforovanou hranicí. Pozornost je věnována konvergenci variačních vlastních čísel původní úlohy k vlastním číslům homogenizované úlohy.
Abstrakt EN: We study the problem of the homogenization of Dirichlet eigenvalue problems for the p-Laplace operator in a sequence of perforated domains with fine-grained boundary. Using the asymptotic expansion method, we derive the homogenized problem for the new equation with an additional term of capacity type. Moreover, we show that a sequence of eigenvalues for the problem in perforated domains converges to the corresponding critical levels of the homogenized problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička