Přejít k obsahu


Výuka právní historie v České republice a její význam pro právní vzdělávání

Citace:
KNOLL, V. Výuka právní historie v České republice a její význam pro právní vzdělávání. Právník, 2010, roč. 149, č. 7, s. 725-743. ISSN: 0231-6625
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The teaching of history of law in Czech Republic and its importance for legal education
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá aktuální problematikou právní historie jako výukového předmětu na právnických fakultách, přičemž podává komplexní přehled stávající výuky jednotlivých právněhistorických předmětů na všech právnických fakultách v ČR i výhled do budoucnosti. Dále se stručně zabývá problematikou právní historie jako vědecké disciplíny. Závěrečná pasáž je věnována vztahu právní historie k platnému právu a možnostem jejího současného využití.
Abstrakt EN: The topic of the article is the actual problems of history of law as a pedagogical discipline in law faculties. It contains the complex overview of actual various law-history teaching subjects in Czech law faculties and possible future of these subjects. It briefly tackles the problem of history of law as a scientific discipline. The conclusion is dedicated to the relationship of history of law and positive law and to the possibilities of practical use of history of law today.
Klíčová slova

Zpět

Patička