Přejít k obsahu


Studium řezného procesu při tvrdém HSC frézování řeznou keramikou

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J. Studium řezného procesu při tvrdém HSC frézování řeznou keramikou. Strojírenská technologie, 2010, roč. 15, č. 1, s. 10-17. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the cutting process at hard HSC milling with cutting ceramic
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětem článku je analýza řezného procesu při tvrdém HSC frézování. Během samotného řezného procesu byly sledovány řezné síly, teploty, vibrace a opotřebení řezného nástroje. Obsahem článku je zhodnocení výše specifikovaných veličin v závislosti na řezné rychlosti, posuvu a typu záběru. Samotné řezné podmínky byly voleny tak, aby bylo možné určit jednotlivé závislosti. Výstupem je celkový pohled na chování řezné keramiky při tvrdém HSC frézování.
Abstrakt EN: This article deals with milling of hard tool steel by progressive cutting ceramic in high speed cutting (HSC) mode. In the basis of experimental measurements the cutting forces, tool vibrations, cutting temperatures and tool wear were analyzed. The choice of suitable cutting material is reduced by the high cutting temperature in hard HSC milling. The cutting ceramics are suitable choice because there is advanced development in this field. They have high hardness and thereby high brittleness which is not desired. The advantage of cutting ceramics is high temperature stability (to 1400°C) in contrast to cemented carbide (to 800-950°C). This experiment consisted in the measurement, processing and evaluation of cutting forces, vibration, cutting temperatures and tool wear. The aim of the experimental measurement was to recommend optimal cutting conditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička