Přejít k obsahu


Problems of machining steel P91

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z. Problems of machining steel P91. In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 171-176. ISBN: 978-80-7043-884-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Problems of machining steel P91
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda
Abstrakt CZ: Tento článek vznikl v rámci projektu: Zproduktivnění obrábění při rovinném frézování oceli P91. Problematika obrábění oceli P91 je řešena ve společnosti Škoda Power. Ocel P91 je feriticko-martenzitická ocel, která je používána pro odlitky těles turbín a odolává teplotám okolo 550÷650°C. Mezi hlavní přednosti této oceli patří: zvýšená korozní odolnost v prostředí vodní páry a zplodin hoření, vysoká tepelná vodivost a nízká teplotní roztažnost.
Abstrakt EN: This article is solved in terms of project, which is called: Increasing of cutting productivity at slabbing of steel P91. The project is solved in conjunction with firm Škoda Power. Material P91 (ferritic/martensit steel) is used, for example, for production of a metal-clad body of turbines, whose application is given at temperatures 550÷650°C, especially for energy industry. Among basic benefits of using this materials belong to: increased corrosive resistivity in environment of hydrogen, vapour and fouling, high heat conductivity and low thermal expansivity. Above-mentioned properties differ from good machinability these steels. The goal of this project will be finding fit combination of cutting material and cutting conditions, for improving of current state.
Klíčová slova

Zpět

Patička