Přejít k obsahu


Chvění při HSC obrábění - porovnání indukčního snímače a laserového vibrometru

Citace:
KRIVÁNKA, D., JANDA, Z., FULEMOVÁ, J., ŘEHOŘ, J. Chvění při HSC obrábění - porovnání indukčního snímače a laserového vibrometru. In Sborník konference ICTKI 2010. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2010. ISBN: 978-80-7414-204-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Diagnostic of vibration of rotary tool in HSC mode
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Ing. David Krivánka , Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Současným trendem v oblasti obrábění je sledování veškerých jevů doprovázejících řezný proces jenž ovlivňují integritu obrobeného povrchu. Jedním z hlavních faktorů, který má výrazný vliv na stabilitu řezného procesu, a tím také na kvalitu obrobeného povrchu je chvění. Současný trh nabízí široké spektrum zařízení pro měřením vibrací, nicméně pořizovací cena těchto zařízení se výrazně liší. Příspěvek se zabývá porovnáním dvou metod měření vibrací při tvrdém HSC frézování. Prvním zařízením je indukční vibrometr a druhým je laserový vibrometr PDV-100.
Abstrakt EN: Monitoring of all effects attendant cutting process and influencing integrity of machined surface is present trend in area of machining. One of main factors which has expressive influence on stability of cutting process and thereby also on quality of machined surface is vibration. Present market offers wide spectrum of diagnostic equipment for measuring of vibrations, nevertheless purchase cost of these equipment and their characteristics is expressively different. The article deals with comparison two methods of vibration measurement at hard HSC milling. First equipment is inductive vibrometer and second one is laser vibrometer.
Klíčová slova

Zpět

Patička