Přejít k obsahu


Traditional, Third Way or a Different Path? Czech Social Democrat Party in 2010

Citace:
CABADA, L. Traditional, Third Way or a Different Path? Czech Social Democrat Party in 2010. Politics in Central Europe: The Journal of Central European Political Science Association, 2010, roč. 6, č. 1, s. 83-89. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Traditional, Third Way or a Different Path? Czech Social Democrat Party in 2010
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek analyzuje progamovou pozici České strany sociálně-demokratické před parlamentními volbami v roce 2010. Ukazuje na hledání pozice mezi tradičními přístupy a idejeme třetí cesty a personalizaci vnitrostranické politiky po roce 2005.
Abstrakt EN: The article analysis the programatic position of Czech Social Democrat Party before the parliamentary elections in 2010. It shows the balancing of the party between the traditional and third way position and personalisation of internal party politics after 2005.
Klíčová slova

Zpět

Patička