Přejít k obsahu


Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.

Citace:
VÍTEK, J. Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.. 1.. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 183 s. ISBN: 978-80-7357-543-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Invalidity of the Resolution of a General Meeting in a Limited Liability Company
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: JUDr. Jindřich Vítek
Abstrakt CZ: Předkládaná monografie se zabývá problematikou neplatnosti usnesení valné hromady jednoho druhu kapitálových společností, společnosti s ručením omezeným. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava shodné oblasti u akciové společnosti je obdobná, je většina závěrů využitelná i pro tuto formu společnosti. Předností monografie je dále komparace stávající právní úpravy s úpravou německou a dále československou předválečnou a těsně poválečnou. Velký důraz je kladen na současnou i minulou judikaturu, zejména Nejvyššího soudu ČR. Úvodní část je věnována charakteristice a právní povaze usnesení jako výsledku a výstupu rozhodovacího procesu valné hromady. Dále se autor zevrubně zabývá mimo jiné neplatností usnesení z formálních a materiálních důvodů, významem zápisu usnesení do obchodního rejstříku a možnostmi jeho přezkumu obecnými soudy či soudem rejstříkovým a dalšími souvisejícími otázkami. Závěr je věnován úvahám de lege ferenda. Autor se přitom snaží postihnout danou problematiku v celé její šíři a vyjádřit se ke sporným otázkám právní úpravy, které v této souvislosti vyvstávají.
Abstrakt EN: Under the existing Czech legal provisions the general meeting - as a supreme body of a limited company - has been entitled to take a decision on matters that have the principal importance for the company. The result and outcome of that decisive process of a general meeting is its final resolution. The resolution is valid if all provisions settled by the legal regulations, by a memorandum of association or by statutes have been fulfilled. In the case of non-compliance of the provisions mentioned above the law gives a chance to the rightful persons to raise a demand to the court for pronouncing the invalidity of the such resolution of the general meeting. The purpose of the presented thesis has been discussing the key aspects of these problems. The opening part of the thesis is focused on the legal character of a resolution of a general meeting. Author comes to the conclusions that the resolution is a legal act of a company, nevertheless he draws a reader`s attention to the fact that other and different conception of given issue is acceptable. In the following part of the thesis there is defined the deficiency of a resolution leading to its invalidity. On the one hand there exist so called formal imperfections and on the other hand there are the material deficiencies. As the formal imperfections we can indicate the state, when the requirements needed for legal existence of a resolution has not been fulfilled. The subjects under the discussion are such imperfections that emerge in the act of calling a general meeting together and also in the course of its proceedings, imperfections in voting and non-observance prescribed form of resolution. The material deficiencies consist in the state when the content of a resolution infringes the cogent statutory regulations or the resolution is at variance with a memorandum of association or with statutes, except the contingence when change of the memorandum of association or its statutes was accepted at the same time. The further topic analysed in the thesis is dedicated to the importance of a registration to the trade register. It is important to separate the proceedings on invalidity of a resolution of the general meeting on the one hand and the proceedings on the registration of a resolution into the trade register. Following part of the thesis is aimed to the issues of procedure on invalidity of a resolution of a general meeting in a limited company. Each shareholder, agent, liquidator, protector of insolvency`s estate, or a member of a supervisory board has an active competency to launch the proceedings. The company has the passive capacity only. The final part of the thesis discusses some correlative issues (for example achievement of an activity of a general meeting by a sole partner or receiving of a decision by the partners out of a general meeting). Through the whole thesis transpires the mutual comparison of the existing legal provisions with the legal provisions valid in the former Czechoslovakia up to 1950 and with the German legal relations. At the very closing part of thesis the author draws conclusions that contemporary valid Czech legal relations show some signs of deficiency especially with comparison with the legal relations of the former Czechoslovakia or with the legal relations in Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička