Přejít k obsahu


Škola zad pro seniory

Citace:
TRÁZNÍKOVÁ, M., FIRÝTOVÁ, R. Škola zad pro seniory. Plzeň, 2010., ISBN: 978-80-7043-908-1,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Back scholl for older adults
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Marta Trázníková , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Práce představuje zkušenosti z kurzů Školy zad pro seniory, které v letech 2009 - 2010 uspořádala Katedra fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s oddělením celoživotního vzdělávání Fakulty zdravotnických studií a Ústavem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni za finanční podpory ÚMO 1.
Abstrakt EN: This htesis describes work experience from a back care education program for seniors in the years 2009 - 2010 organized by the Department of Physiotherapy and Occupational therapy, Faculty of health Studies, University of West Bohemia in cooperation with the Department of Lifelong learning, Faculty od Health Studies and the Institute of Lifelong Learning, University of West Bohemia with financial support from a ÚMO 1.
Klíčová slova

Zpět

Patička