Přejít k obsahu


Spolupráce Katedry fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni s odbornými pracovišti

Citace:
FIRÝTOVÁ, R., VALEŠOVÁ, M. Spolupráce Katedry fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni s odbornými pracovišti. Plzeň, 2010., ISBN: 978-80-7043-908-1,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A collaboration of the Department of Physioterapy and Occupational Therapy, Faculty of Health Studies, University of West Bohemia in Pilsen, with professional workplaces
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Monika Valešová
Abstrakt CZ: Práce předkládá evaluační hodnocení praktické výuky předmětu Cvičení z fyzioterapie na Katedře fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni za akademické roky 2008/09 a 2009/10.
Abstrakt EN: Theis htesis presents an evaluation of a course in practical training in physical therapy offered by the Department of Physioterapy and Occupacional Therapy at athe Faculty od Health Studies University of West Bohemia in Pilsen in academic years 2008/09 and 2009/10.
Klíčová slova

Zpět

Patička