Přejít k obsahu


Proč potřebujeme vysokoškoláky nelékařských zdravotnických oborů

Citace:
KOTT, O., MAURITZOVÁ, I. Proč potřebujeme vysokoškoláky nelékařských zdravotnických oborů. Plzeň, 2010., ISBN: 978-80-7043-908-1,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why we are urgent need non medical health care
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: MUDr. Otto Kott CSc. , PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D.
Abstrakt CZ: Je diskutována problematika neustálého zvyšování věku starých a přestárlých občanů Evropy ve vztahu k nezbytným opatřením ve zdravotnictví. Také je otevřena otázka nutnosti zvyšování kvalifikace zdravotnického personálu v souvislosti s neustálým procesem implementace nových technologií do diagnostiky a terapie.
Abstrakt EN: Permeable increase of old people in Europe is described. Technologies in health service and derived higher requirements on non medical university graduate. Necessity central remedy of qualified of health care personal.
Klíčová slova

Zpět

Patička