Přejít k obsahu


La langue de bois comme une réalité socio-culturelle empêchant la compréhension orale et écrite en FOG/FOS/FOU

Citace:
HOROVÁ, H. La langue de bois comme une réalité socio-culturelle empêchant la compréhension orale et écrite en FOG/FOS/FOU. In Historicko-kulturní minimum vo vyučovaní cudzích jazykov. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. s. 195-203. ISBN: 978-80-8094-720-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Politically correct as a social-cultural realities that provent understanding a foreign language
Rok vydání: 2010
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek Politicky korektní jako objektivní fenomén ztěžující porozumění v cizím jazyce se zaměřuje na jeden ze zajímavých lexikologických problémů současné francouzštiny. Je pojednáno o Langue de bois z hlediska teoretického i praktického.Příspěvek obsahuje četné příklady z médií a navrhuje možnosti překladu jednotlivých výrazů do češtiny.
Abstrakt EN: Politically correct as a social-cultural realities that provent understanding a foreign language. This contribution is axes on the phenomene of politically correct in french medias. The vocabulary these expressions is included.
Klíčová slova

Zpět

Patička